Dla lekarzy 2018-02-08T13:21:49+00:00

Ubezpieczenie dla Lekarzy

Dlaczego Lekarze?

Ponieważ profesja ta nie jest zawodem dla każdego. Trzeba posiadać szczególne predyspozycje i poświęcić mnóstwo czasu i energii na ciągłe pogłębianie wiedzy.

To Państwo jesteście dla wielu ludzi ostatnią deską ratunku, w ratowaniu ich zdrowia i życia…

Taka sytuacja powoduje, że bardzo aktywnie i dosłownie bez wytchnienia angażujecie się w sprawy swoich pacjentów.

Zarabiacie pomagając innym i tak naprawdę bardzo często zapominacie Państwo o sobie….

Co się stanie jak chociaż przez jakiś czas nie będziecie Państwo mogli wykonywać swojego zawodu na skutek choroby lub wypadku?

Na większości moich spotkań z lekarzami słyszę zdanie: NIE PRACUJE-NIE ZARABIAM

Proponuję spotkanie, na którym możemy porozmawiać miedzy innymi o:

GWARANCJACH RENTOWYCH, czyli zabezpieczeniu dochodu w sytuacji poważnej choroby, niezdolności do pracy- to jest temat nurtujący większość osób z waszej branży- jak zabezpieczyć finansowo sytuację, w której nie mogę pracować….

GWARANCJACH EMERYTALNYCH, jak stworzyć odpowiedni kapitał, aby w wybranym momencie życia nie trzeba było już pracować

AUDYT UBEZPIECZENIOWY, czyli analiza już posiadanych rozwiązań pod względem dopasowania ich do Państwa potrzeb.