Dla przedsiębiorcy 2018-02-08T13:22:59+00:00

Ubezpieczenie dla Przedsiębiorcy

Dlaczego Przesiębiorcy ?

Ponieważ na większości spotkań słyszę zdanie: NIE PRACUJE-NIE ZARABIAM. Mówicie mi Państwo, że zarabiacie pracując, wykonując zlecenia, jeżdżąc do Klientów… natomiast w sytuacji Poważnej choroby lub wypadku, która uniemożliwi wam „wyjście” do Klienta, macie Państwo finansowy problem- bo nie osiągacie bieżących przychodów…

Taka sytuacja niesie za sobą oprócz konsekwencji zdrowotnych także konsekwencje finansowe często odczuwane przez całą rodzinę, bo oprócz pieniędzy na codzienne wydatki bardzo często potrzebny jest kapitał na spłatę kredytów oraz niestety na sfinansowanie leczenia.

Dlatego właśnie moja kancelaria finansowo- ubezpieczeniowa proponuje Państwu następujące rozwiązania:

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY– zabezpieczenie dochodów w momencie powstania niezdolności do pracy, bez względu na to czy powstała na skutek wypadku czy choroby

POWAŻNE ZACHOROWANIA (np. nowotwór złośliwy, zawał serca) Stworzenie środków na sfinansowanie leczenia , pokrycie dochodów, które utraciliśmy na skutek nawet chwilowej niemożliwości wykonywania zawodu.

OCHRONA ŻYCIA
Zapewnienie utrzymania standardu życia naszym najbliższym. Zapewnienie spadkobiercom kapitału na spłatę zobowiązań. Pokrycie długów spadkowych

WYPADKI/HOSPITALIZACJA
Pokrycie kosztów zabiegów medycznych wykonywanych w prywatnych klinikach. Odszkodowania z tytułu wszelkich uszczerbków na zdrowiu na skutek wypadku. Po hospitalizacji dodatkowe środki finansowe na leczenie i rehabilitację