Dla marynarzy 2018-02-08T13:21:02+00:00

Ubezpieczenie dla Marynarzy

Dlaczego Marynarze ?

Ponieważ Państwa zawód jest szczególny.

Po pierwsze, podczas jego wykonywania zdarzają się sytuacje, o których osoby pracujące na lądzie nawet by nie pomyślały, są to m.in. zderzenia statków, sztormy, zatonięcia, pęknięcia lin, pożary na pokładzie itp.

A po drugie, takie sytuacje, wydawać by się mogło błahe, jak np. złamanie nogi powoduje, że nie możecie wypłynąć na planowany rejs, a co za tym idzie NIE ZARABIACIE.

Takie zdarzenia, oprócz konsekwencji zdrowotnych, niosą za sobą również konsekwencje finansowe, bardzo często dla całej rodziny.

Co stanie się w sytuacji, jeżeli na skutek choroby lub wypadku nie wypłyniecie na rejs?
Co się zdarzy jeżeli taka sytuacja potrwa kilka miesięcy (np. poważna choroba)?
Czy jesteście Państwo przygotowani na sytuację, w której oprócz braku napływu środków na bieżące życie, dojdą nie małe koszty leczenia i rehabilitacji???

Proponuję spotkanie, na którym możemy porozmawiać miedzy innymi o:

GWARANCJACH RENTOWYCH, czyli zabezpieczeniu dochodu w sytuacji poważnej choroby, niezdolności do pracy- to jest temat nurtujący większość osób z waszej branży- jak zabezpieczyć finansowo sytuację, w której nie mogę wypłynąć….

GWARANCJACH EMERYTALNYCH, jak stworzyć odpowiedni kapitał, aby w wybranym momencie życia nie trzeba było już pracować

AUDYT UBEZPIECZENIOWY, czyli analiza już posiadanych rozwiązań pod względem dopasowania ich do Państwa potrzeb.